MHO Krátka trať - Bruntál (21.05.2016) MHO Krátka trať - Bruntál (21.05.2016)